Persbericht: Vlaams Parlement zet lijnen uit voor aanpak fileproblematiek

12 juni 2013

Persbericht: Vlaams Parlement zet lijnen uit voor aanpak fileproblematiek

 

Op woensdag 12 juni 2013 stemt het Vlaams Parlement de resolutie ‘doorstroming in het verkeer’. Hiermee wil initiatiefnemer Dirk de Kort de nood aan een resultaatsgerichte aanpak van de fileproblematiek in Vlaanderen verankeren.

“De filecijfers voor ons land zijn enorm hoog en nemen nog toe. Het Rapport verkeersindicatoren 2012 van het Vlaams Verkeerscentrum spreekt van een stijging ten opzichte van 2011 van nog maar eens 17%. Om economische en ecologische redenen is dit niet meer houdbaar. Een globaal plan is noodzakelijk”, aldus Dirk de Kort.

 De resolutie ‘doorstroming’ wil dat er werk gemaakt wordt van een actieplan dat de fileproblematiek rechtstreeks aanpakt. Door allerhande kleine en middelgrote maatregelen kan de capaciteit van ons bestaande wegennetwerk verhoogd worden. Het betere gebruik van de huidige wegeninfrastructuur, maakt dat we zonder grote (bouw)ingrepen al heel wat fileleed kunnen oplossen.

 Spitstroken

 Dat dergelijke beperkte ingrepen vruchten afwerpen, blijkt eveneens uit het rapport van het Vlaams Verkeerscentrum. “Sinds de invoering van de spitstrook op de E313, is de fileproblematiek in Antwerpen met 5 tot 10% afgenomen”, stelt de Kort vast.

 “In de resolutie worden verschillende maatregelen opgesomd. Het gebruik van nog meer slimme verkeerslichten is één van de meest eenvoudige, minst dure en efficiëntste aanbevelingen”, zegt Dirk de Kort.

 Dynamisch verkeersmanagement

 Die keuze voor dynamische verkeerssignalisatie en verkeersmanagement hebben een aantal buurlanden alvast gemaakt. Zo werken Nederland, Duitsland en Oostenrijk samen om het traject Rotterdam-Frankfurt-Wenen te voorzien van een digitaal aangestuurde doorstroming met behulp van innovatieve technieken.

 Effectmeting doorstroming

 Om te vermijden dat nieuwe doorstromingsproblemen worden gecreëerd, voorziet het actieplan ook in een effectmeting op de volledige verkeersas bij elke herinrichting of nieuwe aanleg van een belangrijk traject of bij aanpassingen van congestiegevoelige kruispunten.

De resolutie ‘doorstroming’ legde een lange parlementaire weg af. Ze werd uitvoerig besproken in de commissie openbare werken en mobiliteit. Daar werd ze over de partijgrenzen heen goedgekeurd. Met de goedkeuring door de  plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, krijgt de Vlaamse overheid nu een aantal duidelijke richtlijnen voor de uitbouw van een actief doorstromingsbeleid.

Dirk de Kort: “Dit is een belangrijke stap, die ik graag nog wil aanvullen in dialoog met de filerijders zelf. Wie weet hebben ook zij innovatieve ideeën die het arsenaal aan mogelijke doorstromingsmaatregelen nog kunnen uitbreiden. Later dit jaar neem ik hieromtrent initiatief.”

 

Categorie: 

Volg mij ook via

Foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Minder Hinder Rond Antwerpen

Klik op lees meer en kom alles te weten over de lopende en komende werken in en rond Antwerpen en de bijhorende minder hinder maatregelen.

Laat ook uw stem horen en deel jouw idee om de hinder van de werken te beperken!

 

Meer info over het federaal beleid?

Voor meer informatie over het federale niveau, verwijs ik u graag door naar mijn collega, Nahima Lanjri.