Persbericht: Oosterweel te belangrijk voor Politiek Getouwtrek

19 juni 2013

Persbericht: Oosterweel te belangrijk voor Politiek Getouwtrek

 

OOSTERWEEL TE BELANGRIJK VOOR POLITIEK GETOUWTREK

Vlotter verkeer, veiligere wegen en een grotere leefkwaliteit. Dat is het doel van het Masterplan 2020 in de Antwerpse regio. Het Masterplan omvat veel meer dan de Oosterweelverbinding alleen. Ongeveer 4 miljard euro van de 7,2 miljard aan totale investeringskost wordt aan andere projecten besteed. Het gaat om maatregelen die de verkeersdrukte, de ongevallen en het sluipverkeer in en om Antwerpen aanpakken. Eerder al wezen simulaties van het Vlaams verkeerscentrum uit dat de volledige uitvoering van het masterplan 2020 in staat is om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.

Het openbaar vervoer wordt intussen sterker uitgebouwd met brabo 1 en 2 en Livan, veilige fietsnetwerken worden volop aangelegd, en ook de binnenvaart wordt niet vergeten, met o.a. de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. De Deurganckdoksluis en de recent gestarte bouw van een tunnel op de Krijgsbaan (R11) aan de luchthaven van Deurne, zijn eveneens belangrijke ingrepen voor de mobiliteit in de Antwerpse regio.

Wat wegenwerken betreft, is er de succesvolle spitsstrook op de autosnelweg E313 en de realisatie van het dynamisch verkeersmanagement op de E19 met de nieuwe aan te leggen spitsstrook van Antwerpen-Noord tot Sint-Job.

De aanpak van de Oosterweelverbinding lijkt trager te verlopen, maar de procedures worden zorgvuldig gevolgd en stap voor stap afgewerkt. Er wordt wel degelijk hard doorgewerkt!

-          Rekening houdend met het resultaat van het Antwerpse referendum, heeft de Vlaamse Regering in 2010 de oorspronkelijke plannen bijgestuurd. Overigens met brede parlementaire steun.

-          De mogelijkheid tot verderzetting van de samenwerking met Noriant, het consortium dat heel wat Vlaamse bedrijven groepeert,  werd eind 2011 voor beoordeling voorgelegd aan de Europese Commissie. Er wordt gewacht op een formele uitspraak.

-          Ondertussen loopt de milieueffectenrapportage.  De dienst MER heeft de alternatieven op basis van een ruime inspraak aangeduid die verder onderzocht worden, met de bijhorende exploitatievoorwaarden. Het Vlaams Verkeerscentrum onderzoekt welke tracés het beste scoren om de doorstroming op de Antwerpse ring het meest te verbeteren.

Intussen legde de minister-president contacten met Europees commissaris Interne Markt Michel Barnier, en volgt nog een finaal overleg met de Europese Commissie om de openstaande punten over de Oosterweelverbinding uit te klaren. Commissaris Barnier bevestigde dat pas daarna een formele beslissing vanuit Europa volgt.

Dirk de Kort: “Dit project is van nationaal belang. De Oosterweelverbinding vormt momenteel één van de, zo niet hét grootste Europese mobiliteitsdossier. Om ecologische en economische redenen moet dit tot een goed einde worden gebracht. CD&V doet appèl op de verantwoordelijkheidszin van elke politieke fractie. Dit dossier is te belangrijk voor Antwerpen en Vlaanderen om te laten verzanden in politiek getouwtrek.”

 

Categorie: 
Tags: 

Volg mij ook via

Foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Minder Hinder Rond Antwerpen

Klik op lees meer en kom alles te weten over de lopende en komende werken in en rond Antwerpen en de bijhorende minder hinder maatregelen.

Laat ook uw stem horen en deel jouw idee om de hinder van de werken te beperken!

 

Meer info over het federaal beleid?

Voor meer informatie over het federale niveau, verwijs ik u graag door naar mijn collega, Nahima Lanjri.