Oosterweelakkoord: wat betekent dit voor onze regio?

29 maart 2017

Oosterweelakkoord: wat betekent dit voor onze regio?

 

Enthousiasme alom want er is een historisch akkoord bereikt in het Oosterweeldossier. Een belangrijke stap in de oplossing voor de mobiliteit en leefbaarheid in Antwerpen. Maar wat met de gemeenten rond Antwerpen? Dit akkoord biedt ook kansen voor de gemeenten ten noorden van Antwerpen.

Het akkoord van het Toekomstverbond is een belangrijke historische stap voor Antwerpen op vlak van mobiliteit én leefbaarheid. In de gemeenten rond Antwerpen ontstaat er nu ongerustheid: zullen de verkeersstromen en bijhorende uitstoot naar onze gemeenten verschoven worden? Een vraag die terecht is, maar waar we als CD&V alles aan doen om dit te vermijden.

Vanuit CD&V wordt immers – al sinds de beginjaren van het Oosterweeldossier - gepleit om de rand zoveel mogelijk te betrekken bij de verdere uitwerking van dit akkoord. De effecten van de Oosterweelverbinding zijn niet beperkt tot de stad, maar gaan veel breder. Niet alleen zullen we sneller in Antwerpen geraken, ook hopen we dat het sluipverkeer  - dat nu onze wegen gebruikt omdat de snelwegen verzadigd zijn - terug zijn weg vindt naar de snelwegen. De aanleg van de ondertunnelde A102 gaat cruciaal zijn om doorgaand verkeer terug van de sluipwegen te halen en op de snelweg te krijgen.

Maar het akkoord van het Toekomstverbond is meer dan de Oosterweelverbinding en de bijhorende overkapping. Men zet ook in op een modal shift waarbij men wil gaan naar 50% autogebruik, 50% alternatieve vervoersmodi – met de nadruk op het openbaar vervoer en de fiets.

Eén van de elementen die cruciaal zullen zijn voor de rand is dat de gemeenten rond Antwerpen - de vervoerregio – ook zullen vallen onder de proefprojecten voor openbaar vervoer vanuit de Vlaamse Regering. Dit zorgt ervoor dat we ook in onze regio in een regelluw kader kunnen werken om te zien hoe we het openbaar vervoer kunnen invullen aan de hand van buurtbussen, deelwagens, taxi’s, de fiets, …

Een aantal gemeenten – Brasschaat, Kalmthout, Brecht & Essen - hebben al een inventarisatie laten maken van het vervoer in onze regio en zullen op basis daarvan op zoek gaan naar efficiëntiewinsten. Dankzij het regelluw kader waarin we binnenkort kunnen werken, worden de mogelijkheden hier veel breder. Nu mag onze buurtbus alleen in Brasschaat rijden. Maar als ze over de gemeentegrenzen heen mag rijden, kan ze ook mensen van buiten Brasschaat vervoeren naar belangrijke bestemmingen zoals Klina, de Coppens Campus of andere industrieterreinen.

Het Toekomstverbond biedt dus kansen voor de randgemeenten, maar ook uitdagingen. We moeten ervoor zorgen dat we met de randgemeenten ook inspraak hebben in de verdere uitwerking van het Oosterweeldossier om de impact in onze regio ook mee te nemen in het hele verhaal.

 

Categorie: 
Tags: 

Volg mij ook via

Foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Meer info over het federaal beleid?

Voor meer informatie over het federale niveau, verwijs ik u graag door naar mijn collega, Nahima Lanjri.

Minder Hinder Rond Antwerpen

Klik op lees meer en kom alles te weten over de lopende en komende werken in en rond Antwerpen en de bijhorende minder hinder maatregelen.

Laat ook uw stem horen en deel jouw idee om de hinder van de werken te beperken!