Dirk, Voluit voor Brasschaat
Jo Vandeurzen steunt Villa Max tijdens de Warmste Week
Investeer in groene mobiliteit met ons autodeelproject
 
Vorig jaar 900 aanvragen meer voor verzekering ‘gewaarborgd wonen’

Vorig jaar 900 aanvragen meer voor verzekering ‘gewaarborgd wonen’

 
De informatiecampagne van de Vlaamse overheid over de gratis verzekering ‘gewaarborgd wonen’ via notarissen, architecten, folders en websites heeft tot enig succes geleid. In 2012 werden er 900 verzekeringen meer afgesloten dan in 2011. Dirk de Kort vernam dit en nog meer goed nieuws van minister Van den Bossche tijdens de plenaire zitting in het Vlaams Parlement. Lees meer
 
 
Aanbevelingen tot versnelling procedures bij belangrijke investeringsprojecten uitvoeren

Aanbevelingen tot versnelling procedures bij belangrijke investeringsprojecten uitvoeren

 
Twee jaar geleden formuleerde de ad hoc commissie Sauwens in het Vlaams Parlement een reeks aanbevelingen om de lang aanslepende en te ingewikkelde procedures bij belangrijke investeringswerken aanzienlijk in te korten. Woensdagnamiddag keurden nagenoeg alle partijen in plenaire zitting een motie goed die de Vlaamse Regering oproept om volop te blijven inzetten op deze belangrijke hervormingen. Lees meer
 
 
Aandacht voor emancipatie van ouderen verankerd

Aandacht voor emancipatie van ouderen verankerd

 
De aandacht voor de emancipatie van ouderen is voortaan structureel verankerd. Op voorstel van Vlaams minister Jo Vandeurzen heeft het Vlaams Parlement daar op 28 november een decreet voor goedgekeurd. Het decreet zet zwaar in op een inclusief ouderenbeleid en participatie van ouderen. Lees meer
 
 
Kordate aanpak voor vervoersproblematiek van mindermobielen

Kordate aanpak voor vervoersproblematiek van mindermobielen

 
Tot en met 2010 werden de Diensten Aangepast Vervoer in Vlaanderen vanuit de cel Gelijke Kansen gesubsidieerd als gemeenschapsmaterie. Tussen de ministers voor Gelijke Kansen en Mobiliteit werd afgesproken dat de subsidiëring van de Diensten Aangepast Vervoer zou overgedragen worden vanaf 2011. Lees meer
 
 
Trams in 2015 door Reuzenpijp

Trams in 2015 door Reuzenpijp

 
Vlaanderen investeert in duurzame mobiliteitoplossingen in Antwerpen. Door de aanleg van een nieuwe tramverbinding van bijna 7 km wordt het centrum van Antwerpen vanuit Wommelgem beter bereikbaar. Vrijdag keurde de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het PPS-project voor Livan1 goed. Daarnaast stemde de regering in met het verlenen van een erfpacht van de Vlaamse overheid aan De Lijn voor het aanbrengen van boven- en ondergrondse infrastructuur op de eigendom van de Vlaamse overheid. Dinsdag ondertekende De Lijn het contract met het consortium NV Livan Infrastructure. In maart 2013 starten de werken voor LIVAN1, die twee jaar later zullen opgeleverd worden. Lees meer
 
 
 

Pagina's

Volg mij ook via

Foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Meer info over het federaal beleid?

Voor meer informatie over het federale niveau, verwijs ik u graag door naar mijn collega, Nahima Lanjri.

Minder Hinder Rond Antwerpen

Klik op lees meer en kom alles te weten over de lopende en komende werken in en rond Antwerpen en de bijhorende minder hinder maatregelen.

Laat ook uw stem horen en deel jouw idee om de hinder van de werken te beperken!