Dirk, Voluit voor Brasschaat
Jo Vandeurzen steunt Villa Max tijdens de Warmste Week
Investeer in groene mobiliteit met ons autodeelproject
 

Persbericht: Oosterweel te belangrijk voor Politiek Getouwtrek

 
Dirk de Kort: “Dit project is van nationaal belang. De Oosterweelverbinding vormt momenteel één van de, zo niet hét grootste Europese mobiliteitsdossier. Om ecologische en economische redenen moet dit tot een goed einde worden gebracht. CD&V doet appèl op de verantwoordelijkheidszin van elke politieke fractie. Dit dossier is te belangrijk voor Antwerpen en Vlaanderen om te laten verzanden in politiek getouwtrek.”    Lees meer
 
 

Toelichting in Oosterweeldebat

 
Op woensdag 19 juni gaf Dirk de Kort, als Vlaams mobiliteitsspecialist CD&V, zijn visie over het Oosterweeldebat en de Europese controleprocedure in de plenaire zitting... U vindt hierbij een voorlopige versie van zijn woorden en het debat in de zitting. Lees meer
 
 

Persbericht: Vlaams Parlement zet lijnen uit voor aanpak fileproblematiek

 
Op woensdag 12 juni 2013 stemt het Vlaams Parlement de resolutie ‘doorstroming in het verkeer’. Hiermee wil initiatiefnemer Dirk de Kort de nood aan een resultaatsgerichte aanpak van de fileproblematiek in Vlaanderen verankeren Lees meer
 
 
Dialoog Mobiliteit

Dialoog Mobiliteit

 
Op dinsdagavond 25 juni organiseren Dirk de Kort en Ludwig Caluwé een dialoogavond rond mobiliteit. Deze avond zal doorgaan in de zaal Remise (Gemeentepark 3) te Brasschaat.Iedereen welkom! Lees meer
 
 

Persbericht: Oosterweel blijft eerste keuze

 
De specialisten Mobiliteit van de Vlaamse CD&V-fractie (Dirk de Kort, Griet Smaers, Karin Brouwers, Els Kindt en Caroline Bastiaens) verheugen zich over het feit dat de derde Scheldekruising, koninginnenstuk van het masterplan 2020, langzaam maar zeker definitief vorm krijgt. Het vierde voortgangsrapport, dat vandaag in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken besproken werd, geeft voor de Oosterweelverbinding de doorslag. Eind 2013 kan dan een definitieve onderbouwde beslissing genomen worden op basis van het toekomstige plan MER (Milieu Effecten Rapport). Lees meer
 
 
 

Pagina's

Volg mij ook via

Foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Meer info over het federaal beleid?

Voor meer informatie over het federale niveau, verwijs ik u graag door naar mijn collega, Nahima Lanjri.

Minder Hinder Rond Antwerpen

Klik op lees meer en kom alles te weten over de lopende en komende werken in en rond Antwerpen en de bijhorende minder hinder maatregelen.

Laat ook uw stem horen en deel jouw idee om de hinder van de werken te beperken!