Dirk, Voluit voor Brasschaat
Jo Vandeurzen steunt Villa Max tijdens de Warmste Week
Investeer in groene mobiliteit met ons autodeelproject
 
Bussen als goedkoop alternatief voor trams

Bussen als goedkoop alternatief voor trams

 
Naar aanleiding van een schriftelijke vraag ontving ik antwoord van De Lijn. Trambussen blijken een goedalternatief voor gewone trams! Lees meer
 
 
Decreet Trage Wegen

Decreet Trage Wegen

 
In het Vlaams Parlement legden de parlementsleden Dirk de Kort, Jos De Meyer, Karin Brouwers, Tinne Rombouts en Els Kindt het voorstel van decreet houdende het opmaken van het plan Trage Wegen en het vastleggen van het statuut van de trage wegen neer. Dit decreet maakt een moderne omgang met ons trage wegennetwerk mogelijk. In dit artikel wordt er langer op ingegaan wat er achter zo'n decretale tekst schuilt. Lees meer
 
 

Persbericht: Tijdelijke verlenging subsidies voor het goederenvervoer per spoor noodzakelijk voor de Vlaamse havens

 
De federale overheid heeft eind juni de ondersteuningsmaatregelen voor het goederenvervoer per spoor stopgezet zonder uitdoofscenario. Dit heeft gevolgen voor de Vlaamse havens. Dat laatste blijkt uit een mondelinge vraag die Vlaams Parlementslid Dirk de Kort (CD&V) aan minister Hilde Crevits stelde. Eveneens in het persbericht maatregelen om dit op te lossen. Lees meer
 
 

Persbericht: Tot 700 miljoen Euro nodig voor aanpassing gasnet

 
Als Nederland begin volgend jaar definitief beslist om de laagcalorische aardgaslevering vanuit de Nederlandse gasbel van Groningen op middellange termijn af te bouwen, dan is er naar schatting 700 miljoen euro nodig om ons Vlaamse netwerk aan te passen aan hoogcalorisch gas. Lees meer
 
 

Parlement@School

 
Op dinsdag 24 september mocht ik aan 6HW uitleggen wat mijn werk als parlementslid inhoudt. Hiervoor maakte ik gebruik van de powerpoint die u hier kunt vinden. Lees meer
 
 
 

Pagina's

Volg mij ook via

Foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Meer info over het federaal beleid?

Voor meer informatie over het federale niveau, verwijs ik u graag door naar mijn collega, Nahima Lanjri.

Minder Hinder Rond Antwerpen

Klik op lees meer en kom alles te weten over de lopende en komende werken in en rond Antwerpen en de bijhorende minder hinder maatregelen.

Laat ook uw stem horen en deel jouw idee om de hinder van de werken te beperken!