Dirk

Dirk de Kort

Vlaams Volksvertegenwoordiger & Eerste schepen Brasschaat

Eerste ondervoorzitter Commissie Mobiliteit & Openbare Werken

Commissielid "Algemeen beleid, financiën en begroting", "Welzijn, volksgezondheid en gezin", en "Wonen, armoede en gelijke kansen"

Biografie

Dirk de Kort werd geboren op 28 juli 1964 te Turnhout, maar leeft en woont al heel zijn leven in de gemeente Brasschaat. Hij is de oudste van vijf kinderen (twee broers en twee zussen). Hij volgde economische aan het Sint-Michielscollege en was onderandere lid van de plaatstelijke KSA. Na zijn middelbare studie studeerde hij Rechten aan de UFSIA en UIA. Nadat hij hier als licenciaat afstudeerde, verdiepte hij zich in het milieurecht en milieusanering aan de RUG en het financieel management en marketing aan de VLEKHO .

Dirk de Kort is gehuwd en heeft drie kinderen (twee dochters en een zoon).

Politieke carrière

Gemeente

In 1989 werd Dirk de Kort voor het eerst verkozen in de gemeenteraad van de gemeente Brasschaat. Hij zetelt sinds dan onafgebroken in de gemeenteraad. In 1991 werd hij lid van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brasschaat. Eerst zetelde hij als schepen van jeugd, cultuur en informatie en vervolgens, vanaf 2004, als burgemeester van de gemeente. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2006 behaalde hij als lijsttrekker meer dan 4000 stemmen. Hij werd opnieuw voorgedragen en benoemd als burgemeester.

Hij vervulde deze functie tot de gemeenteraadsverkiezingen 2012. Nu bekleedt hij de functie van eerste schepen en is bevoegd voor publieke ruimte, openbare werken, patrimoniumbeheer, milieu, groen en natuur.

Provincie

Van 1994 tot 2000 was Dirk de Kort provincieraadslid van de provincie Antwerpen.

Vlaanderen

Bij de federale verkiezingen van 2007 kwam Dirk de Kort als opvolger in het Vlaams Parlement. In 2009 werd Dirk de Kort rechtstreeks verkozen in het Vlaams Parlement. Hij houdt zich bezig met de thema's wonen, mobiliteit en het havenbeleid. Binnen de CD&V fractie vervult hij de functie van promotor voor de commissie Mobilteit en Openbare werken.

 

Een overzicht vindt u hieronder

Geboortedatum: 28 juli 1964

Geboorteplaats: Turnhout

Burgerlijke stand: gehuwd met Ann Deschepper, vader van drie kinderen (Leen, Joke en Dries)

Opleiding:
▪ humaniora (economische) in Sint-Michielscollege Brasschaat
▪ kandidaat in de Rechten (UFSIA)
▪ licentiaat in de Rechten (UIA)
▪ bijkomende opleidingen milieurecht en milieusanering (RUG) & financieel management en marketing (VLEKHO Brussel)

Professionele activiteiten:
▪ vanaf 14/2/1990: kabinetsmedewerker van staatssecretaris Jos Dupré in Brussel (juridisch adviseur geschillen, institutionele hervormingen, bouwprojecten)
▪ vanaf 1/8/1992: kabinetschef van havenschepen Jan Devroe in Antwerpen (voorbereiding van de verzelfstandiging van de stedelijke dienst van de haven)
▪ vanaf 1/1/1994: juridisch adviseur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
▪ vanaf 1/1/1996: secretaris van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
▪ 30/12/2003 - juni 2007: projectadviseur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Politieke functies:
▪ 1989-1991: gemeenteraadslid in Brasschaat
▪ 1991-2000: schepen van Cultuur, Jeugd- en Informatiebeleid
▪ 1994-2000: provincieraadslid
▪ 2001-2006: schepen van Jeugd en Cultuur
▪ 2004-2012: burgemeester van Brasschaat
▪ Vanaf 2/1/2013: eerste schepen in Brasschaat bevoegd voor publieke ruimte, openbare werken, patrimoniumbeheer, milieu, groen en natuur

▪ Vanaf 4/7/2007: Vlaams volksvertegenwoordiger
- Eerste ondervoorzitter Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (16-02-2012 - )
- Vast lid Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (22-11-2010 - )
- Vast lid Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (19-12-2012 - )
- Plaatsvervangend lid Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (28-09-2009 - )

▪ Vanaf 17/06/2014: Vlaams volksvertegenwoordiger
- Eerste ondervoorzitter commissie "Mobiliteit en Openbare Werken"
- Lid van commissie "Algemeen beleid, financiën en begroting"
- Lid van commissie "Welzijn, volksgezondheid en gezin"
- Lid van commissie "Wonen, armoede en gelijke kansen"

 

Mandatenlijst:
▪ voorzitter sociale huisvestingmaatschappij De Ideale Woning
▪ voorzitter van vzw Rotonde
▪ voorzitter van vzw Bielebale
▪ lid van de Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
▪ lid van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat
▪ lid van de Raad van Bestuur van vzw Unitas Antwerpen
▪ lid van de Raad van Bestuur van Voor- en Noorderkempen
▪ lid van de Raad van Bestuur van SEW Noord vzw
▪ lid van de Raad van Bestuur van vzw Thuisverpleging Huize Maria
▪ lid van de Raad van Bestuur van Aquaflanders
▪ lid van het Adviescomité milieu van Igean Milieu en Veiligheid

 


Gemeente Brasschaat

Schepen

Vlaams Parlement

Vlaams volksvertegenwoordiger

VZW Bielebale

Voorzitter

Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat

Lid raad van bestuur

VZW Rotonde

Voorzitter

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Bestuurder

VZW Unitas Antwerpen

Bestuurder

CV De Ideale Woning

Voorzitter

 

 

Voor- en Noorderkempen

Regionaal bestuurder

Igean Milieu en Veiligheid

Lid adviescomité milieu

SEW Noord VZW

Bestuurder

VZW Thuisverpleging Huize Maria

Bestuurder

Aquaflanders

Bestuurder

 

Volg mij ook via

Foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Meer info over het federaal beleid?

Voor meer informatie over het federale niveau, verwijs ik u graag door naar mijn collega, Nahima Lanjri.

Minder Hinder Rond Antwerpen

Klik op lees meer en kom alles te weten over de lopende en komende werken in en rond Antwerpen en de bijhorende minder hinder maatregelen.

Laat ook uw stem horen en deel jouw idee om de hinder van de werken te beperken!