Nationaal

Persbericht: Vlaams Parlement zet lijnen uit voor aanpak fileproblematiek

 
Op woensdag 12 juni 2013 stemt het Vlaams Parlement de resolutie ‘doorstroming in het verkeer’. Hiermee wil initiatiefnemer Dirk de Kort de nood aan een resultaatsgerichte aanpak van de fileproblematiek in Vlaanderen verankeren Lees meer
 
 

Unieke Omgevingsvergunning biedt ondernemers sneller en beter resultaat

 
Op voorstel van de Vlaamse ministers Schauvliege (Leefmilieu) en Muyters (Ruimtelijke Ordening) keurde de Vlaamse Regering vandaag het Omgevingsvergunningsdecreet een eerste keer principieel goed. Door de milieu- en stedenbouwkundige vergunning in één unieke Omgevingsvergunning te integreren komt de Vlaamse Regering tegemoet aan een jarenlange verzuchting van de bedrijfswereld. Bedrijven die een vergunningsplichtig project willen realiseren, hoeven voortaan slechts 1 vergunningsaanvraag in te dienen. Er volgt slechts 1 openbaar onderzoek en 1 adviesronde, waarna de overheid 1 beslissing neemt. De vergunning geldt in principe voor onbepaalde tijd. Tot nog toe werd de milieuvergunning voor max. 20 jaar verleend. Het permanent karakter van de Omgevingsvergunning biedt een grotere bedrijfszekerheid, vermijdt tegenstrijdige beslissingen, bespaart op kosten en wakkert investeringen aan. Lees meer
 
 
30 actiepunten voor een versterkte samenwerking tussen Vlaamse havens

30 actiepunten voor een versterkte samenwerking tussen Vlaamse havens

 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits ondertekende samen met de vier Vlaamse havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en de Vlaamse Havenverenigingen een samenwerkingsakkoord. Aan de hand van 30 actiepunten gaan ze doelgericht samenwerken om de concurrentiepositie van de Vlaamse havens op internationaal vlak te verstevigen. Minister Crevits wil zo de rol van Vlaanderen als belangrijke logistieke topregio met maximale toegevoegde meerwaarde verder uitbouwen. Lees meer
 
 

Nieuw op- en afrittencomplex E19 in Brecht open voor verkeer

 
Woensdag 20 maart in de vooravond opende minister Crevits het nieuwe op -en afrittencomplex aan de E19 in Brecht. Deze realisatie zal zorgen voor minder sluipverkeer in onze regio. Ook de maximale uitbouw van het treinstation Noorderkempen verhoogt de verkeersleefbaarheid in de ganse wijde omgeving. Hierbij zijn de verdere uitbreiding van de parking aan het station en de goede verbindingen er naar toe met een nauwe samenwerking tussen De Lijn en de NMBS absoluut noodzakelijk. In de zomer starten de werken aan de nieuwe spitsstrook op de E19 in Antwerpen-Noord ter hoogte van de afrit Brasschaat/Sint-Jobsesteenweg. Ook deze ingreep zal een positieve bijdrage leveren aan een betere verkeersdoorstroming en de druk op het onderliggend wegennet in de regio doen afnemen. Lees meer
 
 
Geen algemeen vrachtwagenverbod in Vlaanderen

Geen algemeen vrachtwagenverbod in Vlaanderen

 
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits pleegde overleg met verschillende partners van het Winteractieprotocol, dat in 2010 werd afgesloten. Deze evaluatie toonde aan dat alle partners tevreden zijn over de communicatie en de activiteiten van het winterteam. Daarnaast waren de automobielverenigingen, transportfederaties en de wegpolitie het unaniem eens dat een algemeen vrachtwagenverbod niet wenselijk is voor Vlaanderen. Lees meer
 
 
Luchthaven Antwerpen: 3 jaar extra voor aanleg verplichte veiligheidsstrook

Luchthaven Antwerpen: 3 jaar extra voor aanleg verplichte veiligheidsstrook

 
Op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, bevoegd voor de regionale luchthavens, kent Federaal staatssecretaris voor mobiliteit Wathelet een bijkomende termijn van 3 jaar toe voor de aanleg van de verplichte veiligheidsstrook in het verlengde van de start- en landingsbaan van de luchthaven van Antwerpen. De werkzaamheden moeten tegen ten laatste tegen 23 februari 2016 gerealiseerd zijn. Vandaag heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits de principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van de statuten voor de oprichting van de LOM Antwerpen en Oostende-Brugge. Lees meer
 
 
Vlaanderen fietst

Vlaanderen fietst

 
Vlaanderen fietst! Dan hebben we het niet over onze wielergrootheden of over onze veldrijders die zich in helse weersomstandigheden met hun tweewielers over trapjes, door echte modderpoelen of half omgeploegde duinen moeten wagen. Lees meer
 
 
Grootste investering ooit in verduurzaming van busvloot De Lijn

Grootste investering ooit in verduurzaming van busvloot De Lijn

 
De Vlaamse regering heeft, op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits, haar goedkeuring gegeven aan de vernieuwing van de busvloot van De Lijn met 386 bussen. Het gaat om een bestelling van 5 waterstofbussen, 3 elektrische bussen en 255 bussen met Euro VI-motoren. Daarnaast worden ook 123 hybride bussen aanbesteed. Dit is de grootste Vlaamse investering in nieuwe bussen ooit. De Vlaamse regering en De Lijn willen de beschikbare middelen innovatief, efficiënt en duurzaam inzetten. Ook de toegankelijkheid van de busvloot wordt verhoogd. De investering heeft een totale waarde van 93 miljoen euro. Lees meer
 
 
RIJDEN EN REKENEN

RIJDEN EN REKENEN

 
Weet je nog? Was het minister Kelchtermans, in de jaren negentig? Milieu was hot, de bergen afval stapelden zich op, en het zou allemaal anders moeten. Gedaan met alles in een zak te stoppen. We zouden gaan selecteren, groot vuil kon al helemaal niet, en als klap op de vuurpijl zou een huisvuilzak 20 frank gaan kosten. Waaaaat? TWINTIG frank, die is zot zeker? Protest alom, het ongenoegen was groot. Lees meer
 
 
Toestand van autosnelwegen verbetert voor vijfde jaar op rij

Toestand van autosnelwegen verbetert voor vijfde jaar op rij

 
Voor het vijfde jaar op rij verbetert de toestand van de autosnelwegen in Vlaanderen, zowel globaal als op het vlak van de verkeersveiligheid. Voor het eerst sinds 2009 zijn er minder autosnelwegen in slechte staat. Dat blijkt uit de “Toestand van het wegennet” voor autosnelwegen en gewestwegen dat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits in het Vlaams Parlement heeft voorgesteld. Voor de gewestwegen is er een nieuwe rapportering, dit jaar in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. De nieuwe manier van rapporteren maakt het mogelijk gerichter te beslissen over uit te voeren projecten. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nationaal

Volg mij ook via

Foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Meer info over het federaal beleid?

Voor meer informatie over het federale niveau, verwijs ik u graag door naar mijn collega, Nahima Lanjri.

Minder Hinder Rond Antwerpen

Klik op lees meer en kom alles te weten over de lopende en komende werken in en rond Antwerpen en de bijhorende minder hinder maatregelen.

Laat ook uw stem horen en deel jouw idee om de hinder van de werken te beperken!