Nationaal

Persbericht: Tolvrije Liefkenshoektunnel lost fileleed niet op

 
 Dit blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Dirk de Kort opvroeg bij minister Hilde Crevits. De studie werd uitgevoerd door het Vlaams Verkeerscentrum en toont aan dat bij het wegvallen van de tol, er meer verkeer naar Antwerpen aangezogen wordt.  Lees meer
 
 
Tussenkomst Oosterweeldebat 6 november 2013

Tussenkomst Oosterweeldebat 6 november 2013

 
Tijdens de plenaire zitting bracht ik namens CD&V een tussenkomst. Deze werd uitgezonden door Villa Politica, maar toen het echte actualiteitsdebat om half zeven 's avonds losbrak, zonder camera's, kreeg ik meer tijd om te antwoorden en mijn punt toe te lichten. Lees meer
 
 

Persbericht: Doorstromingsmaatregelen Antwerpen goed en noodzakelijk nieuws

 
 Vlaams Parlementslid Dirk de Kort is zeer tevreden met de doorstromingsmaatregelen die de Vlaamse Regering en de stad Antwerpen vanmiddag voorstellen in antwoord op de fileproblematiek. Het is een uitwerking van zijn resolutie doorstroming die in juni goedgekeurd werd.  Lees meer
 
 
Bussen als goedkoop alternatief voor trams

Bussen als goedkoop alternatief voor trams

 
Naar aanleiding van een schriftelijke vraag ontving ik antwoord van De Lijn. Trambussen blijken een goedalternatief voor gewone trams! Lees meer
 
 
Decreet Trage Wegen

Decreet Trage Wegen

 
In het Vlaams Parlement legden de parlementsleden Dirk de Kort, Jos De Meyer, Karin Brouwers, Tinne Rombouts en Els Kindt het voorstel van decreet houdende het opmaken van het plan Trage Wegen en het vastleggen van het statuut van de trage wegen neer. Dit decreet maakt een moderne omgang met ons trage wegennetwerk mogelijk. In dit artikel wordt er langer op ingegaan wat er achter zo'n decretale tekst schuilt. Lees meer
 
 

Persbericht: Tijdelijke verlenging subsidies voor het goederenvervoer per spoor noodzakelijk voor de Vlaamse havens

 
De federale overheid heeft eind juni de ondersteuningsmaatregelen voor het goederenvervoer per spoor stopgezet zonder uitdoofscenario. Dit heeft gevolgen voor de Vlaamse havens. Dat laatste blijkt uit een mondelinge vraag die Vlaams Parlementslid Dirk de Kort (CD&V) aan minister Hilde Crevits stelde. Eveneens in het persbericht maatregelen om dit op te lossen. Lees meer
 
 

Persbericht: Tot 700 miljoen Euro nodig voor aanpassing gasnet

 
Als Nederland begin volgend jaar definitief beslist om de laagcalorische aardgaslevering vanuit de Nederlandse gasbel van Groningen op middellange termijn af te bouwen, dan is er naar schatting 700 miljoen euro nodig om ons Vlaamse netwerk aan te passen aan hoogcalorisch gas. Lees meer
 
 

Persbericht: Huidige reactie De Backer rond Oosterweel oud nieuws!

 
De huidige stand van zaken in het Oosterweeldossier geeft de indruk dat het dossier stilligt. Niets is echter minder waar! Overzicht op het verloop van het dossier bewijst dit. Naast de vraag die bij Europa gesteld werd, loopt immers een veel belangrijkere binnenlandse en verplichte onderzoeksprocedure: het plan-MER (Milieu-Effecten-Rapport). Lees meer
 
 

Persbericht: Oosterweel te belangrijk voor Politiek Getouwtrek

 
Dirk de Kort: “Dit project is van nationaal belang. De Oosterweelverbinding vormt momenteel één van de, zo niet hét grootste Europese mobiliteitsdossier. Om ecologische en economische redenen moet dit tot een goed einde worden gebracht. CD&V doet appèl op de verantwoordelijkheidszin van elke politieke fractie. Dit dossier is te belangrijk voor Antwerpen en Vlaanderen om te laten verzanden in politiek getouwtrek.”    Lees meer
 
 

Toelichting in Oosterweeldebat

 
Op woensdag 19 juni gaf Dirk de Kort, als Vlaams mobiliteitsspecialist CD&V, zijn visie over het Oosterweeldebat en de Europese controleprocedure in de plenaire zitting... U vindt hierbij een voorlopige versie van zijn woorden en het debat in de zitting. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nationaal

Volg mij ook via

Foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Meer info over het federaal beleid?

Voor meer informatie over het federale niveau, verwijs ik u graag door naar mijn collega, Nahima Lanjri.

Minder Hinder Rond Antwerpen

Klik op lees meer en kom alles te weten over de lopende en komende werken in en rond Antwerpen en de bijhorende minder hinder maatregelen.

Laat ook uw stem horen en deel jouw idee om de hinder van de werken te beperken!