Nationaal

Vlaams Parlement wil transport op aardgas

 
De leefmilieucommissie van het Vlaams parlement keurde dinsdag 28 januari een resolutie goed die de Vlaamse regering oproept tot het stimuleren van transport op aardgas. Door in te zetten op deze transitiebrandstof, kan de uitstoot van broeikasgassen en vervuilende stoffen gevoelig naar beneden. Initiatiefnemers Bart Martens (sp.a), Dirk de Kort (CD&V) en Wilfried Vandaele (N-VA) vragen een uitbreiding van de tankinfrastructuur langs onze wegen en binnenwateren en in onze havens. Ze roepen de overheid ook op om de eigen voertuigenvloten op aardgas te laten rijden. Lees meer
 
 
Vlaanderen fietsland wacht steile klim

Vlaanderen fietsland wacht steile klim

 
Op 29 januari keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement mijn fietsresolutie goed. Hierover verscheen in de Morgen een kritisch, maar zeer degelijk artikel. Lees meer
 
 
Proefproject LED-verlichting A12

Proefproject LED-verlichting A12

 
Op de autostrade A12 te Stabroek investeert de Vlaamse regering met een proefproject van LED-verlichting. Ook in Brasschaat denken we aan een energiezuinig lichtplan. Lees meer
 
 
Tussenkomst KLIPdecreet om gasrampen te voorkomen 8 januari 2014

Tussenkomst KLIPdecreet om gasrampen te voorkomen 8 januari 2014

 
In de plenaire vergadering van 8 januari werd het KLIP-Decreet gestemd. Dit decreet zorgt ervoor dat, bij grote graafwerken, bouwmaatschappijen eenvoudig via internet de plannen van ondergrondskabels en pijpleidingen kunnen opvragen. Zo kunnen we gasrampen zoals Gellingen (in 2004) voorkomen. Dit decreet werd nu nog wat verbeterd. Lees in mijn tussenkomst waarom. Lees meer
 
 

6de plaats Vlaamse CD&V-lijst

 
Op 6 januari droeg het provinciale bestuur Dirk de Kort voor als kandidaat op zesde plaats voor de Vlaams verkiezingen van 25 mei. Deze keuze werd bevestigd door de Algemene Vergadering van CD&V op 7 januari. Lees meer
 
 

Subsidies voor vrachtvervoer per spoor hersteld

 
Het begin van het nieuwe jaar betekent dat verschillende subsidies een nieuwe start nemen. Zo ook voor de ondersteuning van het vrachtvervoer via spoor. Deze waren in juni nog geschrapt, maar worden nu terug heringevoerd voor een periode van 1 jaar.  Lees meer
 
 
Luchthaven Deurne doorgelicht

Luchthaven Deurne doorgelicht

 
Op donderdag 19 december werd in de Vlaamse mobiliteitscommissie gesproken over de luchthaven van Deurne. Lees meer
 
 
Actuele vraag strenge bouwnormen en betaalbaarheid voor starters 18 december 2013

Actuele vraag strenge bouwnormen en betaalbaarheid voor starters 18 december 2013

 
Op woensdag 18 december stelde ik een actuele vraag over de nieuwe energienormen voor nieuwbouw en de betaalbaarheid hierbij voor jonge starters. Bekijk een deel van de uitzending van Villa Politica en lees het volledige verslag. Lees meer
 
 
Fouten in studie Oosterweelverbinding onaanvaardbaar

Fouten in studie Oosterweelverbinding onaanvaardbaar

 
Op donderdag 7 december werden in de Vlaamse commissie Mobiliteit en Openbare werken de grote lijnen van de plan-MER Oosterweel voorgesteld. Hoewel het document zelf niet openbaar is, konden verschillende actiegroepen het via lekken toch te pakken krijgen. Ook verschillende journalisten konden het bekijken en merkten op dat er mogelijk enkele fouten in staan. Die fouten kunnen en mogen niet. In de commissie wees ik de verantwoordelijken daarop. Lees meer
 
 
Fileidee.be

Fileidee.be

 
Fileidee.be is een actie die ik organiseer om aan alle weggebruikers te vragen naar hun ideeën om de files op te lossen... Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nationaal

Volg mij ook via

Foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Meer info over het federaal beleid?

Voor meer informatie over het federale niveau, verwijs ik u graag door naar mijn collega, Nahima Lanjri.

Minder Hinder Rond Antwerpen

Klik op lees meer en kom alles te weten over de lopende en komende werken in en rond Antwerpen en de bijhorende minder hinder maatregelen.

Laat ook uw stem horen en deel jouw idee om de hinder van de werken te beperken!