Aandacht voor natuur en dieren bij wegenwerken is cruciaal

13 september 2017

Aandacht voor natuur en dieren bij wegenwerken is cruciaal

 

Niet alleen in slachthuizen moeten we denken aan dierenwelzijn, ook bij wegenwerken is dit van belang. Bij de (her)aanleg van wegen worden soms natuurlijke paden van dieren tussen natuurgebieden doorkruist. Als Vlaanderen hier aandacht voor heeft bij de wegenwerken, kan heel wat schade aan de natuur vermeden worden. Dirk de Kort, Vlaams Parlementslid voor CD&V: “Daarom zijn ontsnipperingsmaatregelen zo belangrijk, bij tal van Vlaamse instanties zoals Agentschap Wegen en Verkeer, Waterwegen en Zeekanaal en de Vlaamse Milieumaatschappij. Dankzij die ontsnippering worden er terug natuurlijke verbindingen gemaakt tussen de natuurgebieden.”

Voorbeelden van zo’n ontsnipperingsmaatregelen zijn de aanleg van ecotunnels, ecoduikers, amfibieëntunnels, geleidende landschapselementen, ecoducten en andere faunapassages. Het is ook belangrijk om aandacht te hebben voor de bermen van waterwegen, tram- of spoorbeddingen of gewone wegen. Deze vormen vaak een brug voor fauna en flora. Daarnaast moet steeds goed bestudeerd worden waar een nieuwe weg het best kan worden aangelegd, rekening houdend met de natuurlijke paden van de dieren en de omliggende natuurgebieden.

Bij waterlopen zoals de Kleine en Grote Nete worden visdoorgangen gerealiseerd en bij onder andere de Aa saneert de Vlaamse Milieumaatschappij vismigratieknelpunten. Ook langs de waterlopen werkt de Vlaamse Milieumaatschappij met ontsnipperingsmaatregelen zoals het verwijderen van ruimingswallen, de inschakeling van oude meanders, de realisatie van oeverzones en dijkverplaatsingen.

Dirk de Kort: “Het is cruciaal voor ons milieu dat we bij alle wegenwerken aandacht hebben voor ontsnipperingsmaatregelen, alleen zo beschermen we de natuurlijke paden van onze dieren en zorgen we op een goede manier voor onze natuurgebieden.”

 

 

Volg mij ook via

Foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Meer info over het federaal beleid?

Voor meer informatie over het federale niveau, verwijs ik u graag door naar mijn collega, Nahima Lanjri.

Minder Hinder Rond Antwerpen

Klik op lees meer en kom alles te weten over de lopende en komende werken in en rond Antwerpen en de bijhorende minder hinder maatregelen.

Laat ook uw stem horen en deel jouw idee om de hinder van de werken te beperken!