“We moeten blijven werken aan een breed draagvlak voor de slimme kilometerheffing”

18 september 2017

“We moeten blijven werken aan een breed draagvlak voor de slimme kilometerheffing”

 
We staan met z’n allen stil. We staan de hele dag in de file, spitsuur of geen spitsuur. De files blijven uitbreiden. Op je werk geraken wordt steeds problematischer. Kortom: er is dringend actie nodig!

Vandaag horen we dat slechts 12% van de Belgen gelooft in slim rekeningrijden als oplossing voor die files, dit uit een bevraging van VAB. Het vertrouwen daalt voor mensen die meer dan 15.000 km per jaar rijden en voor mensen met een bedrijfswagen. Bij mensen die minder dan 15.000 km per jaar rijden zien we dat wel 80% voorstander is van slim rekeningrijden.

Dirk de Kort, Vlaams Parlementslid voor CD&V, reageert: “Wij blijven de slimme kilometerheffing zien als een belangrijke stap naar het oplossen van de files. Daarnaast vinden wij het eerlijker om mensen te laten betalen op het gebruik van hun wagen, dan op het bezit.”

“Met een slimme heffing kan je het verkeer sturen, op vlak van plaats én tijd. Want alleen beton is volgens ons niet genoeg. Je kan extra wegen aanleggen, maar vaak ontstaat hierdoor ook een aanzuigeffect waardoor er opnieuw files komen. We moeten dus ook kijken naar het gedrag van mensen en daar is de slimme kilometerheffing een belangrijk element voor. Het is taak van de overheid om het draagvlak voor zo’n heffing te vergroten en aan de mensen duidelijk te maken wat het doel is van de heffing, namelijk minder files en meer leefbaarheid.”

Dirk de Kort vult nog aan: “Een slimme kilometerheffing voor personenwagens kan alleen goed werken als de randvoorwaarden goed zitten. We moeten daarom aandacht hebben voor het sociaal en tewerkstellingsaspect. Er moeten voldoende alternatieven voor handen zijn, waarbij mensen echt een keuze kunnen maken voor de wagen of voor het openbaar vervoer, de fiets, … Daarom is het belangrijk dat de opbrengsten van de kilometerheffing naar investeringen in infrastructuur en openbaar vervoer gaan.”

 

Categorie: 

Volg mij ook via

Foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. 

Meer info over het federaal beleid?

Voor meer informatie over het federale niveau, verwijs ik u graag door naar mijn collega, Nahima Lanjri.

Minder Hinder Rond Antwerpen

Klik op lees meer en kom alles te weten over de lopende en komende werken in en rond Antwerpen en de bijhorende minder hinder maatregelen.

Laat ook uw stem horen en deel jouw idee om de hinder van de werken te beperken!